Türkiye Sütçülük Sektöründeki Değişik Kesimlerin Sektörle İlgili Görüşlerinin Analizi

Yazar: Vedat Dağdemir, Attila Keskin, Sibel Tan, Şafak Aksoy, Fahri Yavuz
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayi
Özet: Bu çalışmada. Türkiye sütçülüğü ile ilgili olarak çiftçi sanayici ve resmi ve sivil kumrulardan elde edilen veriler değerlendirilmişin Değerlendirmede, sektörle öne çıkan problemler, sektörle ilgili eğilimler ve kurumsal yapılanmaya bakış açısı belirlenmeye çalışılmışın Sektörde çiftçinin en büyük problemim sut fiyatlarının istikrarsız olması oluşturuyorken, sanayicinin en büyük problemini yeleni seviyede kaliteli ve devamlı süt bulamama oluşturmuştur Çiftçi ve sanayicinin karşı karşıya kaldığı sorunların kaynağının çok önemli bir oranının ekonomik olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çığ süt piyasasında çiftçinin pazarlık gücünü artırıcı bir yapılanmaya gidilmesi gereği ön plana çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye sütçülük sektörü, sütçülük politikaları

Araştırmayı İndir

Trakya Bölgesinde Bitkisel Yağ Sektörünün Ekonomik Yapısı ve İşleyişi

Yazar: Şafak Aksoy, İ.Hakkı İnan, Gülen Özdemir, Okan Gaytancıoğlu, Ahmet Kubaş, Canan Sağlam, Ömer Azabağaoğlu
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Araştırmayı İndir

Tarımsal Girdi Fiyatlarındaki Artışların Ürün Fiyatlarına Etkisinin Araştırılması

Yazar: Okan Gaytancıoğlu, Şafak Aksoy
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik

Araştırmayı İndir

Genel ve Tarımsal Pazarlama Teorilerinin Evrimi ve Tarımsal Pazarlama İçin Yeni Bir Yaklaşım: “Pazarlama Yönetimi”

Yazar: Şafak Aksoy
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama

Araştırmayı İndir

Tarımsal Pazarlama Araştırmalarında Tüketici Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi: Ölçüm Cetveller

Yazar: M.Ömer Azabağaoğlu, Şafak Aksoy
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Araştırmayı İndir

İşletme Bilimi Açısından İhracat Kavramı, İhracat Davranışı Modelleri ve Tarımsal Firmalar İçin Geçerlilikleri

Yazar: Şafak Aksoy, Gülen Özdemir, Okan Gaytancıoğlu, Ahmet Kubaş
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret

Araştırmayı İndir