Türkiye’de Yoksullukla Mücadelede Kooperatiflerin Tarımsal Kalkınmadaki Rolü

Yazar: Özlem Yıldırır Kocabaş
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet
Günümüzde tüm dünyayı etkileyen küreselleşme, kıtalararası ticaretten beri var olan, sadece ismi ve şekli değişen, değişimleri sağlayan teknolojik, ekonomik, toplumsal etkileri olan bir süreçtir. Küreselleşme, belli bir kesim sermaye paydaşlarının sayesinde tüm dünyayı etkilemiştir. Küreselleşmenin olumsuz yanlarından en önemlisi: ucuz emeği kullanması, yerel şartlardan yararlanması, sömürü düzeni getirmesi sayılabilmektedir. Rekabet: yoksulun sermayesi olan emeği, rekabet faktörü haline getirmiştir. Geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerde ücret sınırlamaları getirilmiş, yoksul sayısının artışında bu durum etkili olmuştur. Türkiye’de Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemde küreselleşme ve yoksullukla mücadelede kooperatifler, önemli bir yeri oluşturmaktadır. Kooperatifçilik tarihimiz içersinde kooperatiflerin tarım kesimindeki rolü, köylüyü tefecilerin aracıların elinden kurtarmak olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ve Cumhuriyet döneminde kurulan kooperatiflerle, köylünün ve tarım kesiminin gelişimi sağlanarak, çıkarılan kanunlarla da kooperatif hareketin gelişiminde, yoksullukla mücadelede önemli bir rol üstlendiği görülmektedir. Üçüncü bir sektör olması gereken kooperatifler, Türkiye’de geçmişte olduğu gibi hak ettiği yere gelmelidir. Yoksullukla mücadelede bütün kooperatifler, üzerlerine düşen görevleri yerine getirmelidir. Çalışmada, kooperatiflerin dünyada ve Türkiye’de tarihsel gelişiminden örnekler verilerek, kooperatif hareket ve düşünce açısından, küreselleşme ve yoksullukla mücadele aşamaları açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tarım, Meşrutiyet, Cumhuriyet, Ekonomi, Kooperatifçilik
Araştırmayı İndir