Kırsal Sanayinin Kırsal Kesim Açısından Önemi Ve Tokat İlinde Kırsal Sanayi Potansiyelinin İncelenmesi

Yazar: Osman Karkacıer, Sibel Gülse, Esen Oruç, Gökalp Göktolga
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Tarımsal Kalkınma ve Sürdürülebilir Çevre İlişkisi

Yazar: Osman Karkacıer, Adnan Çiçek, Gülçin Karaaslan
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu:Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk

Araştırmayı İndir

Tarım Ekonomisi Araştırmalarında “Shazam Ekonometri Programı”nın Tanıtımı ve Kullanımı

Yazar: Kemal Esengün, Yaşar Akçay, Osman Karkacier
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik

Araştırmayı İndir

Sektörlerarası Input-Output İlişkileri Açısından Türkiye’de Tarım-Tarıma Dayalı Sanayi Kesmi

Yazar: Osman Karkacier, Sibel Gülse
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayi
Araştırmayı İndir

Seçilmiş Bir Bölgede Tarımsal Araştırma Kuruluşlarınca Önerilen Gübre Kullanımı İle Üretici Uygulamalarının Karşılaştırılması ve Optimal Gübre Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi (Tokat İli Örneği)

Yazar: Kemal Esengül, Osman Karkacıer, Yaşar Akçay
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik

Araştırmayı İndir