TKV Gümüşhacıköy Kırsal Kalkınma Projesinin Çiftçiler Üzerindeki Etkilerinin Sürdürülebilirliğinin Saptanması

Yazar: Onur Köprülü, Kürşat Demiryürek
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Geçmişte tarımda verimlilik artışı olarak adlandırılan tarımsal kalkınmadan, zaman içinde üretim kaynaklarının ve özellikle doğal kaynakların ve ekonomik etkilerin sürdürülebilir kullanımının ön plana çıkması ile birlikte sürdürülebilir kalkınmaya doğru bir geçiş süreci yaşanmıştır. Günümüzde ise sürdürülebilir kalkınmanın kırsal kesimden başlaması görüşü önem taşımaktadır. Araştırmanın temel amacı Türkiye Kalkınma Vakfı TKV Gümüşhacıköy Kırsal Kalkınma Projesi’nin hedef kitle olarak seçtiği üreticiler ve girişimciler üzerindeki etkilerinin sürdürülebilirliğinin saptanmasıdır. Proje kapsamında olan 8 köy ve proje kapsamında bulunmayan 9 köy araştırma kapsamında incelenmiştir. Projenin etkilerinin sürdürülebilirliğinin saptanması amacıyla ESS (Etkilerin Sürdürülebilirliğinin Saptanması) yaklaşımı ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla da Lojistik Regresyon Analizi uygulaması esas alınmıştır. Araştırmanın sonuçlan incelendiğinde, üreticilerin büyük bir bölümünün proje faaliyetlerini sürdürme eğiliminde oldukları ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte yaş, tarım dışı iş ve sosyal güvenlik durumu gibi faktörlerin proje faaliyetlerinin sürdürülebilirliği üzerinde etkili olduğu: buna karşın homojen üretici yapısı nedeniyle eğitim, enformasyon skorları, ekilen ve dikilen ürün sayısı ve arazi büyüklüğü değişkenlerinin ise etkili olmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kırsal Kalkınma, Etkilerin Sürdürülebilirliğinin Saptanması, Lojistik Regresyon Analiz

Araştırmayı İndir