Gıda Güvenirliği İçin Tüketicinin Ödeme İstekliliğinin Ordered Probit Modeli İle İncelenmesi (Adana Kentsel Kesimde Sığır Eti Tüketimi Örneği

Yazar: Seval Mutlu Çamoğlu, Oğuz Yurdakul
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Araştırma Yöntemleri
Özet
Avrupa Birliği yasalarına uyum sürecinde olan ülkemizde gıda ile ilgili olan uyum çalışmalarında temel hedeflerden biri, Türkiye’de var olan gıda güvenirliği sistemini geliştirmektir. Ülkemizde özellikle et ve et ürünlerinde mevcut üretimin bir bolümü gıda standartlarının çok altında gerçekleşmektedir. Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde işletmelerde gıda kalite sistemlerinin kurulması gerekliliği gıda sanayiine önemli miktarda üretim maliyetlerini de beraberinde getirmektedir. Bu durum ise tüketicilere daha yüksek fiyat olarak yansımaktadır. Bu çalışmanın amacı, sağlık açısından güvenirliği garanti edilmiş sığır eti için tüketicilerin piyasa fiyatından daha yüksek bir fiyat ödeme istekliliğine neden olan etkenleri ve bu etkenlerin göreceli önemleri belirlemektir Araştırma kapsamında 400 hane ile yüz yüze görüşme yöntemiyle anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tüketicilerin bir kısmı güvenirliği garanti edilmiş sığır eti için mevcut piyasa fiyatından daha fazla ödemeye istekli olmadıklarım belirtmişlerdir. Bu nedenle, tüketicinin ödeme istekliliğinin analizi için sınırlı bağımlı değişkenli modellerden biri olan Ordered Probit modeli kullanılmıştır Oluşturulan modelde bağımlı değişken, güvenirliği garanti edilmiş sığır eti için tüketicilerin piyasa fiyatından daha yüksek bir fiyat ödeme istekliliği olasılığıdır. Bu değişkeni ölçmek için bağımlı değerlendirme (Contingent Valuation, yaklaşımı kullanılmıştır. Analiz sonucunda, sığır eti için ödeme istekliliğinde belirleyici değişkenlerin: medyanın etkisi, gelir düzeyi, hanedeki birey sayısı, görüşülen kişinin ev hanımı olması, eti satın aldığı yer, tüketim sıklığı, eğitim düzey ve yaş olduğu tespit edilmiştir. Sertifikalandırılmış sığır eti için mevcut fiyatından %20 daha yüksek bir fiyat, tüketicilerin ödeme istekliliği olasılığının en yüksek olduğu düzey olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranışları, Gıda Güvenirliği, Ordered Probit, Sığır Eti, Ödeme İstekliliği

Araştırmayı İndir

Mandıralarda Yapısal ve Ekonomik Sorunların İşletme Yapıların Etkileri

Yazar: Kasım Şahin, Oğuz Yurdakul
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Araştırmayı İndir

Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümleri Öğrencilerinin Ziraat Mühendisliği Öğretimine Yönelik Düşünceleri ve Beklentileri

Yazar: Oğuz Yurdakul, Orhan Özçatalbaş
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer

Araştırmayı İndir