Gediz Havzası Su Kirliliğinin Önlenmesinde Tarımın Rolü

Yazar: Mehmet Şenol, Tugay Gül, Ela Atış, H.Ece Salalı
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi
Özet
Tarım ve sanayi faaliyetlerinin, su kullanımı üzerinde önemli etkilerinin olduğu dikkate alındığında, özellikle tarımsal üretimde su kullanımının etkinliğinin ve veriminin arttırılmasına yönelik çalışmalar daha da önem kazanmaktadır. Su kaynakları açısından önemli çevre sorunlarından birisi yeraltı ve yerüstü sularının kirlenmesidir. Türkiye’de su kirliliğinin başlıca etkenleri kentleşme, sanayileşme ve bazı tarımsal uygulamalardır. Sanayinin çevre üzerindeki olumsuz etkisi diğer faktörlerden çok daha fazla olmakla birlikte, tarım da kirlilikte rol oynamaktadır. Özellikle, entansif tarımın yaygınlaşması ile kullanılan kimyasal gübre ve pestisit kalıntıları yeraltı ve yüzey sularına karışarak kirliliğe neden olmaktadır. Bu çalışma, endüstriyel gelişme, yoğun tarımsal faaliyetler ve hızla artan nüfus ile birlikte, Ege Bölgesinde önemli bir yere ve ciddi bir ekonomik potansiyele sahip Gediz Havzası’nı kapsamaktadır. Çalışmanın verileri, Gediz Havzası’nda su kirliliğinin ve tarımsal üretimin en yoğun olduğu köylerde 105 üretici ile yapılan anketlerden elde edilmiştir. Çalışmada, üreticilerin tarımın çevre ve su kaynaklarına etkileri konusundaki düşünceleri likert ölçeği analizi ile çevre politikaları kapsamında uygulanacak teşvik ve cezalara ilişkin görüşleri ise en iyi/en kötü analizi yoluyla hesaplanmıştır.
Anahtar kelimeler: Su kirliliği, Gediz Havzası, tarımsal faaliyet, çevre politikası

Araştırmayı İndir

Trakya Bölgesi Meyve Alanlarında Son 20 Yıldaki Değişim Ve Gelişmeler

Yazar: Mehmet Ali Kiracı, Ahmet Semih Yaşasın, Serkan Candar, Mehmet Ali Şenol
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası
Özet
Dünyanın önemli meyve üreticisi ülkeleri arasında olan Türkiye’de son yıllarda hem alan hem de üretim miktarı bakımından önemli artışlar yaşanmaktadır. Son 20 yıl içerinde Türkiye tarım alanlarında meyvecilik alanlarının payı % 9,39’dan, % 13,54 oranına yükselmiştir. Ayçiçeği, buğday, çeltik vb. tarla bitkileri tarımı ağırlıklı tarımsal yapısıyla bilinen Trakya Bölgesi’nde de bu artış yaşanmaktadır. Ancak meyve tür ve çeşit seçimi son derece önemlidir. Uzun dönem istatistik verileri iyi analiz edildiğinde bu açıdan bölge üreticilerine sağlıklı bir üretim planlaması olanağı tanıması yanında tarımsal destekleme politikalarının oluşturulmasında da karar vericiler için başvurulacak bir literatür bilgisi niteliği taşıyabilmektedir.
Bu çalışmada, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde yetiştirilen meyve türlerinin son 20 yılda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılarak bölge meyveciliğinin mevcut durumu analiz edilmiş ve öneriler sunulmuştur.
Üzüm, elma, kiraz ve armut bölgenin ekolojisine tam uyum gösteren türler olarak dikkati çekmekte ve üzüm dışındaki türlerin alanları hızla artmaktadır. En fazla artan ceviz ve bademde önümüzdeki yıllar içerisinde üretim artışları beklenmektedir. Ancak bu türlerin çeşit seçimi son derece dikkatli yapılmalıdır. Yine çeşit seçimi özenli yapılması durumunda erik alanları da artmaya devam edecektir. Üzüm ve zeytin ise üretici tercihlerinden birinde yaşanılan olumsuzlukların diğeri lehine değiştiği türler olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Trakya, meyvecilik, değişim, gelişme

Araştırmayı İndir