Kahramanmaraş’ta Fiğ Üretiminin Sürdürülebilir Tarım Potansiyeline Katkıları

Yazar: Jordan GNM, Alderson M., HAll NM., İsmet Boz
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Bu çalışma fiğ üretiminin Kahramanmaraş’la sürdürülebilir tarım potansiyeline olan katkılarını incelemekledir Bu maçla İngiliz Harper Adams Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle kurulan denemelerden, fiğ üretiminin bölgede tarıma Önemli sınırlamalar getiren erozyonla mücadelede etkili bir yöntem olacağı anlaşılmıştır Bölgede tarım sistemlerini belirlemek ve fiğ tarımının sürdürülebilir tarıma olası katkılarını belirlemek üzere kapsamlı bir durum analizi yapılmıştır Araştırma bulguları, fiğ tarımının biyolojik ve ekonomik anlamda mevcut tarım sistemine uygun olduğunu göstermiştir Fiğ tarımının bölgede erozyonu azaltan, verimi artıran, hayvan yemi kıtlığını azaltan ve sürdürülebilir bir yaşam ortamı sağlayan bir uygulama olduğu anlaşılmıştır Buna karşın sosyal ve kültürel değerler, bölgede fiğin çiftçiler tarafından benimsenmesine engel teşkil etmiştir Politikalarda ve kültürde doğal kaynakların korunmasına yönelik olumlu bir etiğin oluşturulması, bölgede görülen çevre bozulumunu azaltacak fiğ tarımı ve diğer teknolojilerden HAll NMyararlanma olanağı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Fiğ üretimi, sürdürülebilir tarım

Araştırmayı İndir