Trakya Bölgesinde Yonca Üretim Mekanizasyonuna Ait Üretim Girdilerinin Belirlenmesi

Yazar: Fulya Toruk, Ahmet Kubaş, Poyraz Ülger
Yıl:2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Tarımsal işletmelerde mekanizasyon planlanmasının yapılabilmesi için, mekanizasyon uygulamalarında kullanılan makinelere ait işletme giderlerinin bilinmesi gerekmektedir. Kaba yem mekanizasyonunda biçme, kurutma, toplama, balyalama, taşıma ve yemleme aşamalarında farklı makine grupları kullanılmaktadır. Araştırmada, Trakya Bölgesinde yapılan yonca üretiminde kuru ot mekanizasyonu incelenmiştir. Mekanizasyon uygulamalarının işletme karlılığı üzerindeki etkilerinin saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla mekanizasyon uygulamaları konusunda planlı ve doğru kararların alınmasının gerekli olduğu tespit edilmiştir.

Araştırmayı İndir