Türkiye ve Dünyada Enerji Tüketimi ve Gelişmişliğin Analitik Olarak İncelenmesi

Yazar: B. Ayyıldız, İ. Emiroğlu, A. Z. Gürler, H. G. Doğan, A. Çiçek
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet
Modern enerjinin bir temsilcisi olarak, enerji tüketiminin seviyesi bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin değerlendirme kriteri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışma, enerji tüketimi ve insan gelişimi arasındaki nedensellik analizleri ve enerji tüketiminin değişen bir trendi değerlendirilmektedir. Çalışmada modeller gelire göre 50 ülke için dört gruba bölünmüş ve 1990-2012 yılları arası veriler korelasyon analizine dahil edilmiştir. İnsani gelişme göstergeleri için, kişi başına düşen GSYİH, tüketim harcamaları , şehirleşme oranı ve doğumda yaşam beklentisi seçilmiştir. Sonuçlara göre gelir arttıkça, GSYİH ve tüketim harcamaları artmaktadır. Ülkelerin bu değişkenlere gelecekteki durumunu görmek için zaman serilerine 5 yıllık trend analizleri yapılmıştır. 4 gruba ayrılan ülkelerin sonuçları Türkiye ile karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enerji Tüketimi, Beşeri Gelişmişlik Düzeyi, Kolerasyon analizi

Araştırmayı İndir

Türkiye ve Dünyada Enerji Tüketimi ve Gelişmişliğin Analitik Olarak İncelenmesi

 

Yazar: B. Ayyıldız, İ. Emiroğlu, A. Z. Gürler, H. G. Doğan, A. Çiçek
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet
Modern enerjinin bir temsilcisi olarak, enerji tüketiminin seviyesi bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin değerlendirme kriteri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışma, enerji tüketimi ve insan gelişimi arasındaki nedensellik analizleri ve enerji tüketiminin değişen bir trendi değerlendirilmektedir. Çalışmada modeller gelire göre 50 ülke için dört gruba bölünmüş ve 1990-2012 yılları arası veriler korelasyon analizine dahil edilmiştir. İnsani gelişme göstergeleri için, kişi başına düşen GSYİH, tüketim harcamaları, şehirleşme oranı ve doğumda yaşam beklentisi seçilmiştir. Sonuçlara göre gelir arttıkça, GSYİH ve tüketim harcamaları artmaktadır. Ülkelerin bu değişkenlere gelecekteki durumunu görmek için zaman serilerine 5 yıllık trend analizleri yapılmıştır. 4 gruba ayrılan ülkelerin sonuçları Türkiye ile karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enerji Tüketimi, Beşeri Gelişmişlik Düzeyi, Kolerasyon analizi

Araştırmayı İndir

Batı Anadolu’da Denizel Yetiştiricilik Sektöründe Yöresel Planlama Gereksinimi ve Verimliliği Etkileyen Faktörler

Yazar: Ahmet Göker Elbek, Dilek İşgören Emiroğlu
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik

Araştırmayı İndir

Güney Ege’deki Deniz Balıkları İşletmelerinin Genel Durumu ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma

Yazar: Ahmet Göker Elbek, Dilek İşgören Emiroğlu
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Araştırmayı İndir