Tarımsal Pazarlamada Adil Ticaretin Değerlendirilmesi

Yazar: H. Burak Ağır, Cevahir Kaynakçı, Cuma Akbay
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Dünyada hâkim olan serbest piyasa koşulları, bir taraftan geçimini tarımsal faaliyetlerle devam ettirmeye çalışan güçsüz üreticiler ile diğer taraftan yüksek karlar elde etmek isteyen aracı ve perakendeci ikileminin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında ticaretin serbestleşmesi hız kazanırken adil olmayan ticaret uygulamaları da giderek yaygınlaşmaktadır. Adil Ticaret (Fair Trade) günümüz ticaretindeki adaletsizliği ve eşitsizliği ortadan kaldırmayı hedefleyen, söz konusu üreticilerin kendi tarımsal faaliyet süreçleri içinde ve sonrasında daha fazla söz sahibi olmalarını ve ekonomik olarak kendilerine yeter duruma gelmelerini sağlamayı amaçlayan alternatif bir ticaret modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı Adil Ticaret’in dünya ticareti içerisindeki yerini, gelişimini, etkilerini ve yapılan eleştirileri ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Adil ticaret, tarımsal pazarlama, adil ticaret sertifikası, dünya ticareti

Araştırmayı İndir

Bütüncül Bir Yaklaşım İle Girişimcilik Eğitimi

Yazar: Kürşat Demiryürek, Murat Emir, Nur İlkay Abacı, Hiroko Kawamorıta, Çağatay Yıldırım, Hatice Türkten,Selime Canan, Cevahir Kaynakçı
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Bu çalışma, 1601 – TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü bünyesinde yürütülen Bütüncül Bir Yaklaşım ile Girişimcilik Eğitimi sertifika programını konu almaktadır. Çalışmada, girişimcilik eğitimleri başlamadan önce, 9 farklı bölümde bulunanve sertifika programı kapsamına alınacak öğrencilerin girişimcilik eğitimleri öncesifikir ve görüşleri ortaya koyulmaktadır. Bu amaçla araştırmada öğrenciler ile anket çalışması yapılmış ve öğrencilerin kendilerini girişimcihissetme durumlarını etkileyen faktörler lojistik regresyon analizi ile belirlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda, öğrencilerin girişimcilik ile ilgili yayınları takip etmeleri, örnek aldıkları bir girişimcinin olması, işlerini yönetebileceklerini düşünme durumları ve kendilerini girişimci olabilmek için yeterli görebilmeleri girişimci olarak hissetmelerini etkilemektedir. Öğrencilerin girişimcilik konusunda farkındalıklarını artırabilmek, girişimcilik kültürlerinin yerleşmesi ve yaygınlaştırılması ile başarılı iş fikirlerinin uygulamaya aktarmalarına yardımcı olabilmelerini sağlayabilmek için üniversitelerde girişimcilik sertifika programı kapsamında eğitimler sunulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik eğitimi, İş fikri, OMÜ

Araştırmayı İndir