Tarımsal Su İşletmeciliği ve Fiyatlandırma

Yazar: Mustafa H.Aydoğdu, Bahri Karlı, Abdulbaki Bilgiç
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Ekosistemlerin ve insanoğlunun yasamı suya bağlıdır. Dünyada ve Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı, kentleşme, sulu tarımın giderek daha yaygın bir hal alması, tarımsal ve endüstriyel kalkınma hareketleri doğal su kaynakları sistemlerini nicelik ve nitelik açısından her geçen gün daha fazla zorlamaktadır. Su; yenilenebilir bir özelliği olmasına rağmen, kullanımına dayalı olarak miktarındaki oran her geçen gün azalmaktadır. Su tüketiminde en büyük payı tarımsal amaçlı sulamalar almaktadır. Tarım sektörünün en büyük su kullanıcı grubu olması dolayısıyla, suyun; yönetimi, işletilmesi, etkin ve verimli kullanılması ile fiyatlandırılması, su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi açısından son derece önemli bir konudur. Suyun tarımsal sulamada daha verimli olarak kullanılması konusunda giderek artan bir baskı vardır. Bu konuda genel bir uygulama birliği olmamakla beraber, fiyatlandırma ön plana çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Su, tarımsal sulama, su işletmeciliği, sulama birlikleri, fiyatlandırma

Araştırmayı İndir

Türk Ekonomisinin Gelişmesinde Tarım Sanayi İlişkilerinin Rolü Ve Tarımın Sanayi Sektörü İle Entegrasyonu

Yazar: Bahri Karlı,Yusuf Çelik
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2.Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Ve Tarıma Dayalı Sanayi

Araştırmayı İndir

Şanlıurfa Ticaret Borsasının Yapısı Ve İşleyişi

Yazar: Şeyda İpekçioğlu, Bahri Karlı
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 60 adet ticaret borsası üyesi ile anket çalışması yapılmıştır. Araştırmada, Şanlıurfa ticaret borsasının yapısı, işleyişi ve sorunları incelenmiş, çözüm önerileri sunulmuştur. Şanlıurfa ticaret borsasının işlem hacimleri incelendiğinde pamuk ve buğday bitkilerinin 2004 yılında Şanlıurfa ticaret borsasında miktar, işlem hacmi, işlem adedi ve borsa içi işlem olarak en fazla işlem gören ürün oldukları görülmektedir. İşlem hacmi olarak Türkiye geneline oranı ise % 2.55’dir. Üyelerin işletmelerinin % 53.00 gerçek kişi, % 40.00’ının limitet şirketten ve % 7.00’ının anonim şirkete sahiptirler. Üyelerin %48.30’u lise, % 33 40’ı ilköğretim mezunu olup üniversite mezunlarının oranı ise °/c I 8 30 olarak belirlenmiştir Üyelerin % 35 00 ı ürün numunesinin önce laboratuar bakıp ona göre piyasa fiyatlarına göre alım yaptığı, % 33.33 ü ürün numunesinin fiziki görünümüne ve piyasa fiyatlarını inceleyerek alım satım yaptığı, % 21.67’si ürün numunelerini diğer üyelerde gezdirerek açık artırma usulü alım yaptıklarını, % 6.67’si çeşit özelliği, kalite faktörü ve piyasa fiyatına göre alım satım yaptıklarını, % 3.33’u ise fiziki görünüm, piyasa fiyatı ve laboratuar sonucunu dikkate alarak alım satım yaptıklarını belirtmişlerdir Üyelerin salon satışlarında işlem yapma oranları düşüktür Bunun nedenlerinin kayıt dışı alım satımlar, alışkanlıklar, yasal boşlukların olması, borsanın alt yapı yetersizliği, tarıma dayalı sanayinin gelişmesi ve fabrikaların direk üreticiden alım yapması, üreticilerin borsalar hakkında bilgi sahibi olamaması, tüccar sayısının az olmasından kaynaklandığını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Ticaret borsası, ihtisas borsacılığı, tarım ürünlerinin pazarlanması, Şanlıurfa

Araştırmayı İndir

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölgesinde Tarımsal Eğitim-Öğretim ve Yayım Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Yolları

Yazar: Orhan Özçatalbaş, Bahri Karlı, Harun Baytekin
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme

Araştırmayı İndir

Gap Alanında İlerde Tarıma Dayalı Sanayinin Gelişme Stratejisi ve Sosyo Ekonomik Etkileri

Yazar: Bahri Karlı
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayi

Harran Ovasında Sulamaya Açılan Alanda Ürün Desenindeki Değişmeler ve Gap’ta Öngörülen Ürün Deseni İle Karşılaştırılması

Yazar: Yusuf Çelik, Bahri Karlı
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Tarımsal İşletmecilik

Türkiye’de Tüketicilerin Genetiği Değiştirilmiş Gıdaları Algılamaları Ve Bu Gıdaların Etiketlenmesi İçin Ödeme İstekliliği

Yazar: Bahri Karlı, Abdulbaki Bilgiç, Bülent Miran
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
Bu çalışmada seçici iki değişkenli probil modeli kullanılarak, Türkiye’de tüketicilerin genetiği değiştirilmiş gıda ürünlerinin içeriğinin belirlenmesi için zorunlu etiket politikasının uygulanması ve bu politika için ödeme istekliliği olasılıklarına etki eden faktörler analiz edilmiştir Araştırma bulguları, tüketicilerin sosyo ekonomik faktörlerinin çoğunluğu bu iki olasılıkları etkilediği gözlemlenmiştir. Artan teklif fiyatı ödeme istekliliğini istatistiksel olarak azalttığı ve ödeme istekliliği miktarı yaklaşık olarak yıllık ortalama 165 YTL’lik bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Genetiği değiştirilmiş organizmalar, iki değişkenli probil modeli, ödeme istekliliği, tüketici, Türkiye

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Un ve Unlu Mamuller Sanayinin Potonsiyeli, Gelişimi ve Dış Ticareti

Yazar: Bahri Karlı, Ferda Gerger
Yıl: 2000
Yayım Yeri: 4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayi
Araştırmayı İndir