Türkiye’de Önemli Tarla Ürünlerinde Risk Analizleri ve Belirsizliğe Karşı Alınacak Önlemler

Yazar: Murat Sayılı, Meral Uzunöz
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Tarımsal İşletmecilik

Araştırmayı İndir

Dünya’da ve Türkiye’de Kırsal Kalkınmanın Gelişen Dinamiği: Gönüllü Kuruluşlar (Hükümete Bağlı Olmayan Kuruluşlar)

Yazar: Ahmet Saltık, Bülent Gülçubuk
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk

Araştırmayı İndir

Marmara Bölgesi Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yönü ve Geliştirilmesi Olanakları

Yazar: Filiz Pezikoğlu, Emin Ergun, Süleyman Erkal
Yıl:1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Tarımsal İşletmecilik

Gıda Sanayilerinde Toplam Kalite Yönetiminin Performans Artışları Üzerine Etkileri: Konserve Sanayi Örneği

Yazar: Yasemin Oraman, Hasan Güngör
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Tarımsal Ve Tarıma Dayalı Sanayi

Doğu Anadolu Bölgesindeki Gıda Sanayinin Durumu Ve İyileştirme Olanakları

Yazar: İbrahim Yıldırım, İbrahim Acar, Hakkı Çifçi
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayi

Gap Alanında İlerde Tarıma Dayalı Sanayinin Gelişme Stratejisi ve Sosyo Ekonomik Etkileri

Yazar: Bahri Karlı
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayi

Türkiye’de Tarım Ve Tarıma Dayalı Sanayide Yabancı Sermaye Yatırımları , Gelişim Ve Sorunları

Yazar: Mehmet Bülbül, Canan Arıkbay, Erdoğan Güneş, Figen Beşparmak
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Tarımsal Finansman

Antalya Yöresinde Bahçe Kültürleri Üretim Yapısı, Ekonomideki Yeri ve Önemi

Yazar: Burhan Özkan, Fatma Akkaya, Musa Kuzgun
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Tarımsal İşletmecilik

İşletme Yönetimindeki Kalite Kontrol Çemberlerinin Rolü ve Uygulamdan Örnekler

Yazar: İlknur Kumkale, Hakkı İnan
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Tarımsal İşletmecilik

Harran Ovasında Sulamaya Açılan Alanda Ürün Desenindeki Değişmeler ve Gap’ta Öngörülen Ürün Deseni İle Karşılaştırılması

Yazar: Yusuf Çelik, Bahri Karlı
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Tarımsal İşletmecilik