Kamu Tarımsal Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar Ve Etkin Bir Değerlendirme İçin Öneriler

Yazar: Orhan Özçatalbaş, Yaşar Gürgen
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2.Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım Ve Haberleşme

Araştırmayı İndir

Çiftlik Sistemleri Araştırması Yaklaşımının Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi Ve Türkiye’de Uygulanabilme Olanakları

Yazar: Orhan Özçatalbaş, Onur Erkan
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2.Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım Ve Haberleşme

Araştırmayı İndir

Trakya’da Uygulanan Arazi Toplulatırmalarının Kırsal Alanda Verimliliğe Etkileri

Yazar: Erol Özkan, Aydın Gürel
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2.Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk

Araştırmayı İndir

Tokat İli Kazova Yöresinde Üreticilerin Tarım Kooparatiflerinden Yararlanma Durumları Ve Eğilimlerin Üzerine Bir Araştırma

Yazar: Ünal Kaya, Kemal Esengün
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2.Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Tarım Kredi Kooparatiflerinde Kooparatif Ortak ilişkilerinin Değerlendirilmesi (Tokat İli Örneği)

Yazar: Nuray Kızılaslan, A. Zafer Gürler
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2.Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Sözleşmeli Üretim Yapan Ve Yapmayan İşletmelerin Temel Yapısal Özellikleri

Yazar: Emin Ergun, Faruk Karalar
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2.Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal işletmecilik

Araştırmayı İndir