Tarıma Dayalı Sanayii İşletmelerinde Güdülemenin (Motivasyon) Emek Verimliliğine Etkisi

Yazar: Hasan Güngör
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayi

Araştırmayı İndir

AB ile Gümrük Birliğinin Gerçekleştirilmesi Durumunda, Türkiye’de Gübre Kullanımını Yönlendirecek Yeni Politikalar

Yazar: Ayhan Tufan, Cengiz Sayın
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası

Araştırmayı İndir

Gümrük Birliğine Olası Üyelik ve GATT Kuralları Çerçevesinde Türkiye Pamuk ve Pamuklu Dokuma Endüstrisinin Rekabet Olanakları ve İzlenecek Politikalar

Yazar: Mehmet Bülbül, Erdoğan Güneş, Ayhan Tufan, Cengiz Sayın
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası

Araştırmayı İndir

Kayısı Üretim ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunların Çözümlenmesinde Kayısı Tarım Satış (Pazarlama) Kooperatiflerinin Rolü

Yazar: İhsan Özçelebi, Kenan Peker
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme

Araştırmayı İndir