21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye Tarımında Müeşebbis Faktörü

Yazar: Adnan Çiçek, Kemal Esengün, Yaşar Akçay
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Tarımsal İşletmecilik

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Bölgeler Arası Bitkisel Üretim Deseninin Değişimi Üzerine Bir Analiz

Yazar: Fahri Yavuz
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Tarımsal İşletmecilik

Araştırma İndir