Bursa Siyah İnci Üreten İşletmelerin Yapısı, Sorunları Ve Çözüm Önerileri

Yazar: Mustafa Öztürk
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Bursa
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Bursa ili Türkiye’nin Bursa siyahı incir üretimi ve ihracatında önemli bir yere sahip bulunmaktadır. Turunçgiller hariç tutulduğunda 2006 yılında 332 milyon dolar olarak gerçekleşen Türkiye yaş meyve ihracatından Bursa Siyahı incir ihracatı 17 milyon 894 bin dolaı ile %5.4 oranında pay alarak kiraz, üzüm ve şeftali ihracatından sonra dördüncü sırada yer almıştır Bu çalışmada Bursa siyahı incir üretiminin yoğun olarak yapıldığı Bııısa ilinin Merkez, Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya ilçelerine bağlı Gündoğdu, Çağlayan. Ovaakça, Tadıllı, Işıklı, Çepni, Akköy, Yörükali, Karabalçık, Dürdane ve Selçukgazi köylerinde 2005 yılında 40 Bursa siyahı incir üretici si ile yapılan anketlerden elde edilen veriler kullanılmıştır. Anket çalışması yapılan çiftçilerden elde edilen veriler değerlendirilerek Bursa siyahı incir yetiştiren işletmelerin mevcut durumu ortaya konulmuş, karşılaştıkları sorunlar belirlenmiş ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Bursa siyahı incir üreten işletmelerde ortalama toplam işletme arazisi 53.4 dekar olup, bu alanın 11.2 dekarı (%30) Bursa siyahı incir üretimine ayrılmıştır. İncelenen işletmelerde; işletme yöneticilerinin ortalama yaşı 49.4, eğitim düzeyleri ilkokul seviyesinde (5.5), 26 yıllık üretim deneyimine sahip, 5.5 kişilik aileler oldukları tespit edilmiştir. İşletmelerde Bursa siyahı incir ağacı sayısı ortalama 204 adet, ortalama ağaç yaşı 20.5 yıl ve ortalama üretim miktarı 12.025 kg olarak saptanmıştır. İncelenen işletmelerin %72.5’i kapama Bursa siyahı incir bahçesine sahip olup, Bursa siyahı incir üretiminin %41.8’i iç pazara, %58.2’si ihracata yönelik olarak pazarlanmaktadır. Bursa siyahı incir üreten işletmelerde işgücü kullanımı işletmeler ortalaması olarak işletme başına yılda 255 EİG iken, 1 dekar arazi için 22.8 EİG’ne ihtiyaç olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Bursa Siyahı İncir, Üretim, İhracat

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir