Bölgelerarası Gelişmişlik Farklılıklarının Giderilmesinde Köykent Modeli: Ordu-Mesudiye Köykent Projesi Uygulaması

Yazar :Beşir Koç, Aykut Gül
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Köykent Modeli, kırsal yerleşim birimleri oldukça dağınık olan Türkiye’de kırsal alanlara etkin devlet yatırımlarını götürebilmeyi amaçlamıştır. Model, yatırımların etkinliği için, yayıcı değil fakat yığıcı ve yoğunlaştırıcı olmasını önermektedir. Böylece uygun kırsal alanlarda cazibe merkezlerinin kurulmasıyla bu bölgelerin ülkenin diğer kalanıyla bütünleşmesi sağlanacaktır. Köykent modelinin uygulandığı Ordu-Mesudiye-Çavdar köykentinde (9 köy) bütün altyapı hizmetleri (eğitim, sağlık, ulaşım, su, kanalizasyon gibi) tamamlanmıştır. Köykentte ayrıca orman ürünlerini işleyen bir tesis kurulmuştur. Köykent alanında nüfusun %50’si burada yaşamaktan memnun, %90’nı ise göç etmeyi düşünmemektedir. Köykent alanında aile başına düşen tarımsal gelir 9.000 YTL iken bu rakam köykent dışı alanda 4.209 YTL olarak gerçekleşmiştir. Tarım dışı gelirde ise, köykent alanında aile başına 2.338 YTL, köykent dışı alanda ise sadece 62 YTL olarak hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Köykent, Kırsal Kalkınma, Cazibe Merkezleri, Kırsal Kalkınma Modeli

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir