Biyogüvenlik Kapsamında Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

Yazar: Emine Olhan, Yener Ataseven
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
Biyoteknolojik yöntemlerle kendi türü haricinde bir türden gen aktarılarak belirli özellikleri değiştirilmiş bitki, hayvan ya da mikroorganizmalara “Genetiği Değiştirilmiş Organizma” (GDO, CîMO) denilmektedir Modern biyoıeknoloji en geniş kullanım alanım tarım sektöründe bulmuştur Yüksek miktar ve kalitede ürün üretmek amacıyla geleneksel kültür çeşitlerinin veya bunların yabani akrabalarının genetik yapıları değiştirilmektedir. Üretimi 1996 yılında başlayan GDO’lartn ekim alanı günümüze kadar 67 kat artarak 17 milyon hektardan 114 milyon hektara ulaşmıştır. GDO’ların ekiminin yaygınlaşması bu ürünlerin risklerinin de yoğun olarak tartışılmasına neden olmuştur Modern biyoteknolojinın biyolojik çeşitlilik, insan sağlığı ve sosyo-ekonomik yapı üzerine olumsuz etkilerinin olacağı tartışılmaktadır. Bu olumsuzlukları önceden belirleyerek gerekli tedbirlerin alınması biyogüvenlik sistemini gerektirmektedir. Bu çalışmada, tarımda modern biyoteknolojinin kullanılmasının oluşturacağı riskler tartışıldıktan sonra Cartagena Biyogüvenlik Protokolü kapsamında GDO’ların kullanımına yönelik politikalar verilecek ve daha sonra Türkiye’nin biyogüvenlik politikaları tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: GDO, Gıda Güvenliği, Risk

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir