Balıkçıların Karadeniz Ve Ege’de Sürdürebilir Avcılık Ve Balıkçılık Geleceğine İlişkin Düşünceleri

Yazar: Umut Gül, Şeref Korkmaz, S. Ahmet Çeliker, Alkan Demir
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet
Bu çalışmada, Karadeniz ve Ege’deki 569 balıkçıya sürdürülebilir balıkçılıkla ilgili bazı sorular soruldu ve bu konulardaki görüşleri tespit edildi. Araştırma verileri, yüz yüze görüşme tekniğiyle anket formları kullanılarak toplandı. Karadeniz ve Ege bölgelerinden toplanan veriler, sürdürülebilir balıkçılığa ilişkin yönetsel tedbirlerde muhtemel balıkçı davranışlarını tespit etmek için analiz edildiler.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Balıkçılık, Karadeniz, Ege Denizi

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir