Balık Eti Tüketim Yapısı Ve Tüketicilerin Satın Alma Eğilimlerinin Belirlenmesi

Yazar: Melike Ceylan, İbrahim Yıldırım, Kenan Çiftçi
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Balık etinin dengeli ve sağlıklı beslenmeye önemli düzeyde katkıda bulunduğu bilinmektedir. Ortalama hane büyüklüğü, balık eti fiyatları, gelir düzeyi, beslenme alışkanlıkları ve eğilim düzeyi kişi başına düşen balık eti tüketim miktarını etkileyen başlıca faktörler arasında bulunmaktadır. Tüketicilerin satın alma davranışlarının belirlenmesi, firmaların tüketicilerin isteklerine cevap verecek ürünleri doğru zaman ve şekilde sunma olanağı tanımaktadır. Bu bildirinin başlıca amacı, tüketicilerin balıketi tüketim yapısı ve satın alma eğilimlerinin belirlenmesidir. Çalışmanın verileri, Van İli kentsel alanda 96 ve kırsal alanda ise 95 adet haneyle yüz. yüze görüşme ile elde edilmiştir. Ortalama yıllık gelirleri dikkate alınarak hane halkı dört gruba ayrılmış ve veriler karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Kentsel alandaki hane halkının yarısından fazlası (%56) ve kırsal alandaki hane halkının %44.59’u balık etini kış mevsiminde tüketmektedir. Hane halkı başına düşen mevsimlik balıketi tüketim miktarı kentsel alanda 28.33 kg ile ilkbahar mevsiminde ve kırsal alanda 17 kg ile yaz mevsiminde en yüksektir. Hane halklarının tamamına yakım (%99.3) balık etini taze olarak tüketmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tüketim davranışları, balık eti, kentsel ve kırsal alan hane halkları

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir