Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye Süt Sektörüne Gıda Güvenliği Açısından Süt Toplama Merkezlerinin Önemi : İzmir Örneği

Yazar: Duygu Tosun, Nevin Demirbaş, Figen Çukur, Evren Gölge
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Türkiye’de süt ve süt ürünleri sanayiinin temel problemlerinden biri, çiğ sütün kaliteli ve devamlı bir şekilde temin edilememesidir Süt hayvancılığı işletmelerinin küçük ve dağınık olması, sanayiinin yeterli ve güvenli süt teminini sınırlamaktadır. Üstelik yetiştiricilerin hijyen kuralları konusundaki bilgi düzeylerinin yeterli olmaması, sanayiinin gıda güvenliği ve kalite sorunlarına zemin hazırlamaktadır. İşlemeye uygun nitelikte çiğ süt temini için, primer üretim kadar, gıda zinciri boyunca güvenli bir şekilde soğutularak taşınması da büyük önem taşımaktadır Mevcut tarımsal yapıda süt sanayiinin güvenilir ve yeterli süt temini açısından süt toplama merkezleri süt arz zincirinin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu çalışmanın materyali, İzmir ilinde süt toplama merkezlerinde yöneticilerle yüz yüze yapılan anketlerden elde edilmiştir Süt toplama merkezlerinde gıda güvenliği ve kaliteye yönelik uygulamaların, karşılaşılan sorunlar ile bunlara yönelik çözüm önerilerinin ölçülmesinde Likert Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, İzmir ilinde, süt toplama merkezlerinin kapasiteleri düşüktür. Süt genellikle küçük aile tipi işletmelerden temin edilmektedir. Teknik eleman ve donanım eksikliği nedeniyle çiğ sütle ilgili mikrobiyolojik ve kimyasal analizler büyük ölçüde yapılamamaktadır. Süt toplama merkezleri donanım yetersizliklerinin giderilmesi için desteklenmelidir. Teknik donanımın bilgi desteği olmaksızın, çözüm sağlamayacağı açıktır. Bu nedenle, süt toplanın merkezlerindeki yöneticilerin ve personelin eğitimi sağlanmalıdır. Ayrıca, çiftçilerin gıda güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi mevcut sorunların çözümü konusunda atılacak en önemli adımlar arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Süt Sckıöni. Siıl Toplama Merkezi, Gıda Güvenliği. İzmir

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir