Avrupa Birliğine Katılım Gıda İşletmelerinin AB Standartlarına Uyumu

Yazar: Ayşegül Akın, Sema Gün
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet
Gıda güvenliği AB’nin genişleme sürecinde önem verdiği bir konudur. AB, 2004 yılında gerçekleşen doğuya genişleme sürecinde AB’nin gıda güvenliliği standartlarını korumak için aday ülkelere belli kriterler getirmiştir. Bu amaçla gıda işletmelerinin AB standartlarına uyumunun sağlanabilmesi için katılım müzakereleri döneminde 2004 yılında AB’ye üye olan 10 ülkeden Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya ve Slovakya gibi ülkelerde bulunan bazı gıda işleme tesislerine azami 3 yıla kadar geçiş dönemi verilmiştir. 2004 yılında bu gruba ilave olarak Polonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Slovakya ve Slovenya’daki bazı işletmelere AB hijyen standartlarını ve ilgili gereklilikleri sağlamaları için 3 ay ile 1 yıl arasında değişen geçiş süreleri verilmiştir. Geçiş sürecini tamamlayan işletmeler ya AB standartlarını sağladıklarına dair onaylanmakta ya da kapatılmaktadır. Geçiş sürecinde olan işletmelere ise yalnızca kendi ülkelerinde satılmak üzere üretim yapma izni verilmektedir. Bu işletmelerde üretilen ürünler, diğer AB ülkelerinde satışın engellenmesini sağlamak için ayırt edici bir şekilde etiketlenmektedir. AB’ye yeni üye olan bu ülkelerin müzakere sürecinde gıda işleme tesislerinin mevcut durumuna ilişkin detaylı bir plan ile geçiş dönemi talep edilen işletmelerin standartlarının iyileştirilmesine ilişkin bağlayıcı bir plan sunulması AB Komisyonunca talep edilmiştir. En son genişleme sürecinde yaşanan bu deneyimler Türkiye’nin müzakere sürecinde gıda işletmelerinin AB standartlarını sağlaması açısından karşılaşacağı konular yönünden bir fikir vermektedir. Bu kapsamda AB’de onaylı işletme olarak tanımlanan el, süt, su ürünleri ve hayvansal yan ürünler işleme tesislerinin AB standartlarına uyum durumunun belirlenmesi, hangi işletmelerin standartlarının yükseltilmesi için geçiş sürecine gereksinim duyulacağına karar verilmesi ve kararın AB tarafından kabul görecek bir çalışmaya dayanarak belirlenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gıda işletmeleri, AB hijyen standartları, Gıda güvenliği

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir