Avrupa Birliği Gıda Politikaları Ve Türkiyenin Uyum Sürecindeki Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Yazar: Erdoğan Güneş Hasan Arısoy
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet
Gıda sanayii imalat sanayii içinde yer almakta, dinamik bir görünüm sergilemektedir. Özellikle tüketici sosyo ekonomik yapısı ve bilinç düzeyine göre değişen gıda sanayii, günümüzde yasal önlemlerle düzenlenmektedir. Yapılan düzenlemelerde gıda kalitesi ve güvenliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu süreçte AB gıda politika ve uygulamalarına uyum sağlamayı hedefleyen Türkiye, gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı alanında mevcut kurumsal kapasitesini arttırmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Gıda sanayi, AB, Türkiye, Politika, Uyumlaştırma

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir