Antalya İlinde Tarım Sigortalarının Yaygınlaştırılmasında Şirketlerin Faaliyetlerinin İncelenmesi

Yazar: Orhan Özçatalbaş, Zühal Turhanoğulları
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Bursa
Konu: Diğer
Özet: Sürdürülebilir gıda üretiminin gerçekleştirilebilmesi, üreticilerin üretimle ilgili üstlendikleri risklerin en aza indirilmesiyle yakından ilişkilidir. Risklerin azaltılmasında, üretimin devamlılığının sağlanmasında tarım sigortalarının rolü büyüktür. Türkiye’de pek çok nedenle tarım sigortası yaygınlaşmamıştır. Sigortanın yaygınlaştırılması amacıyla 2005 yılında Devlet Destekli Tarım Sigortası uygulaması başlamıştır. Devlet Destekli Tarım Sigortası yapmaya yetkili şirketlerin tarım sigortasının yaygınlaştırılması konusunda ne tür faaliyetlerde bulunduklarını incelemek için Türkiye’de tarımsal üretim açısından önemli bir yere sahip olan Antalya’da şirketlerle görüşmeler gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Devlet Destekli Tarım Sigortası, Ürün Sigortası.

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir