Antalya İli Kaş ilçesinde Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Biyolojik Mücadele Yapan ve Yapmayan İşletmelerin Karşılaştırmalı Analizi

Yazar: Çağatay Yıldırım, Uğur Başer, Hatice Türkten
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bitkisel üretimde zararlılarla mücadelede gerçekleştirilen uygulamaların çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturmaması için tavsiye edilen biyolojik mücadele çeşitli yönleriyle gündemde olan konular arasındadır. Bu sebeple, bu araştırmada örtü altı yetiştiriciliğinde biyolojik mücadele yapan ve yapmayan işletmelerin genel özelliklerinin ve etkinliklerinin karşılaştırmalı olarak ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma verileri Antalya ili Kaş ilçesinde örtü altı yetiştiriciliğinde biyolojik mücadele yapan 52, biyolojik mücadele yapmayan 50 adet işletmeden anket yoluyla toplanmıştır. Karşılaştırmalı analizlerde öncelikle kümeleme analizi ile birbirine benzeyen biyolojik mücadele yapan ve yapmayan işletmeler belirlenmiştir Daha sonra her küme içindeki işletmeler için etkinlik skorları hesaplanmış ve aynı küme içinde yer alan biyolojik mücadele eden ve etmeyen işletmeler karşılaştırılmıştır. Etkinlik ölçümleri (teknik, kaynak dağıtımı ve ekonomik) veri zarflama analizi yardımıyla tahmin edilmiştir. Araştırma sonuçları biyolojik mücadele yapan işletmelerin teknik etkinlik skorlarının, yapmayanlardan daha iyi olduğunu, ekonomik ve tahsis etkinlik skorlarının daha kötü olduğunu göstermiştir. İşletmelerin gereğinden fazla iş gücü, ilaç ve işletme sermayesi kullandıkları, bunları optimum düzeye çekmeleri gerektiği tespit edilmiştir. İşletmelerdeki teknik yetersizliği azaltmak için yayım programlarının uygulanması ve işletme düzeyinde eğitimi kapsayan politikaların hayata geçirilmesi ekonomik etkinliğin artışına katkı sağlayabilecektir. Özellikle ortakçılığın azaltılmasına yönelik önlemler de etkinliği olumlu etkileyecektir.

Anahtar Kelimeler: Örtü altı yetiştiriciliği, Biyolojik mücadele, Etkinlik Analizi, Antalya

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir