AB uyum Sürecinde Su Ürünleri Sektörünün Ekonomideki Yeri ve Pazarlaması

Yazar: Serpil Yılmaz, Ali Şevki Akay
Yıl: 2008
Yayım Yeri; 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet
Modern işletmecilik anlayışına göre bir ürünün sadece üretimi değil pazarlanmasının önemi de oldukça büyüktür. Bu kapsamda üretilen ürünlerin hem yurt içi, hem de yurt dışında yeni pazarlara ihtiyacı vardır. Diğer taraftan gıda ürünlerinin dayanıksızlıkları nedeni ile pazarlama
organizasyonlarının özenle oluşturulması şarttır. Su ürünleri pazarlamasında da ilk amaç; ürünlerin bozulmadan ve tazeliğini yitirmeden tüketicilerin kullanımına sunulması olduğundan, dağıtım zincirinin iyi organize edilmesi gerekmektedir. Su ürünlerinin uygun olmayan şartlarda değerlendirilmesi hem iç tüketimde, hem ürünü işlemede ve hem de ihracatla büyük kayıplara neden olabilmektedir. İşte bu çalışmada Su Ürünleri Sektörünün ekonomideki yeri ve önemi incelenerek; su ürünlerinin mevcut dağıtım kanalları ortaya konulmuş, pazarlamada karşılaşılan problemler belirlenip, çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir