Ab Sürecinde Türkiye’de Geleneksel Gıdaların Üretim Potansiyeli, Ekonomik Ve Sosyal Önemi: Ankara İlinin Gleneksel Tarım Ürünleri Açısından Değerlendirilmesi

Yazar: Gülşen Keskin, Haşim Özüdoğru, Alkan Demir
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Bursa
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet: 1990’11 yıllarda özellikle BSE (Deli Dana Hastalığı) krizi ile gündeme gelen gıda güvenliği sorunu, GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) ve bitkisel ürünlerdeki ilaç kalıntısı sorunu ile tüketiciler için gittikçe önemi artan konular haline gelmiştir. Günümüzde insanlar herhangi bir gıdayı tüketmek yerine gelir seviyelerine uygun olan ve aynı zamanda güvenle kendilerine ve aile bireylerine tükettirebilecekleri gıdaları temin yoluna gitmektedirler. Bu süreçte, doğal yollarla üretilmiş gıdalar ve özellikle de geleneksel tarım ürünleri ve bunlardan üretilmiş gıdaları tüketme isteği artmaktadır. Bunların dışında geleneksel ürünler ait olduğu ülkenin veya bölgenin tanıtımına ve dolayısı ile ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Bu nedenlerle özellikle AB sürecinde farklı ve kendine özgü ürünler pazarda farklılaşmayı yaratan önemli bir unsur olarak da ortaya çıkmaktadır. Türkiye, geleneksel tarım ürünleri ve gıdalarda zengin bir çeşitliliğe ve üretim potansiyeline sahiptir. Ancak, bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar az sayıda olup, geleneksel gıda envanterinin çıkarılması çalışmaları ise halen
devam etmektedir. Bu süreçte, geleneksel gıdaların tescili ve pazarlanması da ekonomik olarak önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Ankara ilindeki geleneksel tarım ürünlerinin üretim potansiyeli ve bu ürünlerden üretilen geleneksel gıdalar ekonomik ve sosyal boyutu ile anlatılmaktadır. Bu ürünlerden bazıları Ankara ilinin adı ile tescil edilmiş bazıları da yöresel / bölgesel isimlerle tanınmaktadır. Yuva kavunu, Beypazarı kurusu, Kalecik karası bunlardan en çok bilinenlerdir.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Türkiye, Ankara, Geleneksel Gıdalar, Geleneksel Tarım Ürünleri.

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir