21. Yüzyılda Türkiye Bağcılık Sektöründe Üretim Projeksiyonu

Yazar: Nalan Yüksel Delice
Yıl: 2000
Yayım Yeri: 4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet
Ülkemiz Dünya yaş üzüm üretimi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bağcılık sektörü ayrıca üç ana alt sektör (sofralık üzüm, kuru üzüm ve şarap) çerçevesinde değerlendirilmekte ve söz konusu bu alt sektörlerden sofralık ve kuru üzüm üretiminde de ülkemiz dünya sıralamasında başta gelmektedir. Dünyada 1999 yılı verilerine göre 7396000 hektar bağ alanında 58119555 ton yaş üzüm üretilmiştir (FAO, 2000). Ülkemizde ise 1998 yılı itibariyle 541000 hektar bağ alanından 3600000 ton yaş üzüm üretimi gerçekleşmiştir. Asmanın anavatanı kabul edilen ülkemizde bağların toplam tarım alanları içerisindeki payı % 2,03’dür. Üzüm üretim miktarının meyve üretimi içerisindeki payı ise %30,7’dir. Konuya üretim değeri açısından bakıldığında ise 1998 yılında meyve üretim değerinin %21,7’si üzüm üretimi ile sağlanmıştır (DİE, 2000a). 20. yüzyılda olduğu gibi 21. yüzyılda da dünyada ve ülkemizde sosyo-ekonomik önemini koruyacağı düşünülen bu sektörün geriye dönük gelişim süreci değerlendirilmiş ve 21. yüzyılın ilk çeyreğine ilişkin üretim projeksiyonu hazırlanmıştır. Çalışmada üç ana alt sektöre ilişkin veriler çeşitli istatistik yöntemlerden (ortalamalar, trendler vb.) yararlanılarak analiz edilmiş ve alt sektör projeksiyonlarının birleştirilmesi ile bağcılık sektörü üretim projeksiyonu oluşturulmuştur. Çalışmada sektörün tarihsel gelişimi ve özellikle kalkınma planları dönemlerindeki eğilimleri özetlendikten sonra VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planına temel oluşturan veriler ve hedefler verilmiştir.
Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir