21. Yüzyıl Eşiğinde Tarımsal Üretimde Kalkınmada Kadının Yeri Ve Önemi : Konya Örneği

Yazar: Cennet Oğuz, A. Ülkü Mülayim, Müge Kantar
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Kırsal Kalkınma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir